โรงเรียนบ้านสบรวก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

773 หมู่ที่ 1  ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57150  โทรศัพท์  09-5466-4583

e-mail : schoolsobruak@gmail.com

website : www.sobruakschool.net                                                                                                                                                        สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์